In English

Thoracic and total body bioimpedance measurements - Individual variability, repeatability and reproducibility

Samira Ghomian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX074/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-12. Den ändrades senast 2016-04-13

CPL ID: 230410

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek