In English

Road geometry estimation for longitudinal vehicle control

Adam Pettersson ; Viktor Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX076/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-12. Den ändrades senast 2016-01-28

CPL ID: 230409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek