In English

Trafiksäkra vägar genom god vägutformning baserat på kunskap om det mänskliga beteendet - en utvärdering av metoden IST-Checklist 2005

Safe roads through good road design based on knowledge about human behaviour - an evaluation of the IST-Checklist 2005 method

Karolina Björkman ; Anneli Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:75, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek