In English

Heavy Metals Adsorption by Fiber Ash

Francis Etutu Ngoh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:74, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23028

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek