In English

Effects of Iron Salt Addition and Process Conditions on the Floc Formation in an Activated Sludge System

Husson-Tissier Benoit
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:73, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek