In English

Industriellt byggande – en nulägesrapport

Industrial Building- State of the art

Johan Kron ; Ebba Goldkuhl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:71, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek