In English

Energibesparande åtgärder ur ett livscykelperspektiv. Variationer av ett flerbostadshus med fokus på ökad lufttäthet

Energy saving measures from a life cycle perspective. Variations of an apartment building with focus on increased air-tightness

Martin Arnetz ; Anna Malmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:48, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2006-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 23024

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek