In English

Intelligent transportation system

Isabella Johansson ; Charlie Sjödin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX075/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-08. Den ändrades senast 2016-01-08

CPL ID: 230203

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek