In English

Perceiving Risk and Value in Specialised Transports - A case study at a Scandinavian logistics service provider.

Vivtoria Heller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:149, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Logistics Service Provider, Enterprise Risk Management, Supply Chain Risk Management, Project Risk ManagementPublikationen registrerades 2016-01-08.

CPL ID: 230147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek