In English

Production lead time investigation thorugh value stream mapping and discrete event simulation

Ioannis Basoukos ; Jens Spångberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-05. Den ändrades senast 2016-02-09

CPL ID: 229816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek