In English

Evaluation and transformation for additive manufacturing (ETAM) - A Method for Conversion of High-technology Metal Products for Rapid Manufacturing

Pamelina Olsson ; Linn Hedström Kuosmonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-05. Den ändrades senast 2016-01-05

CPL ID: 229803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek