In English

Activating Public Space - Rethinking and Reforming Gothenburg Central Pedestrian Street Area,

Jing Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-01-05. Den ändrades senast 2016-01-05

CPL ID: 229757

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek