In English

Analysis and Improvement Recommendations for Winter Maintenance on Bike Paths. From an Urban Environmental Perspective with focus on "Sopsaltning" i Stockholm

Ena Cupina
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:142, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Winter maintenance, sopsaltning, de-icing agents, anti-icing, snow & ice control, snow removal, bike paths, cycleway, maintenance equipment.Publikationen registrerades 2015-12-30. Den ändrades senast 2015-12-30

CPL ID: 229279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek