In English

Working platform on soft clay. Evaluation of bearing capacity on layered soil by plate loading test

Viktor Nyman ; Fredrik Dahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:115, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-29. Den ändrades senast 2015-12-30

CPL ID: 229224

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek