In English

Designing and evaluating an FFT-based RACH preamble detection algorithm

Kim Rosberg ; Andreas Bring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX004/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2016-11-30

CPL ID: 229153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek