In English

Structure from motion and segmentation of road scenarios - A proposal for offline processing of video data

Oskar Asphäll ; Johan Ulfsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2016-03-17

CPL ID: 229152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek