In English

Implementation of an optimization algorithm for autonomous driving applications - A fast QP solver with few memory footprint

Tao Wang ; Xu Sheng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2016-02-11

CPL ID: 229151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek