In English

Obstacle avoidance with safety guarantees - Feasibility of MPC-based obstacle avoidance algorithms

Stephan Heinrich
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX069/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2016-04-13

CPL ID: 229150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek