In English

Identification of human fall events from using RGB-D videos

Durga Priya Kumar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX071/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2015-12-28

CPL ID: 229147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek