In English

Backward Gaussian particle message passing with applications to fiber optic communications

Isaac Alex Sackey
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX073/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28. Den ändrades senast 2015-12-28

CPL ID: 229146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek