In English

Remote detection of plant stress by analysis of the dynamic behaviour of chlorophyll a fluorescence response

Johan Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX030/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-28.

CPL ID: 229145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek