In English

Utvärdering och optimering av en Hartmann-Shack vågfrontsanalysator

Evaluation and Optimization of an Ophthalmic Hartmann-Shack Wave Front Analyzer

David Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. 71 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Under en lång tid har det utvecklats olika metoder som har till uppgift att mäta ögats egenskaper. En av de senaste metoderna som har börjat användas är vågfrontsanalys som gör det möjligt att mäta ögats alla optiska brytningsfel. I det här examensarbetet har en Hartmann-Shack vågfrontsanalysator byggts om och linjerats. Det datorprogram som analyserar bilderna från en mätning har vidareutvecklats och optimerats för det nya systemet. Mätosäkerheten i systemet har studerats för sfäriska vågfronter, både teoretiskt och genom utförda mätningar. Vid mätning mot en känd sfärisk vågfront har det visat sig att mätresultaten avviker något från det förväntade värdet. Uttryckt i invers krökningsradie är avvikelsen linjär och den uppkommer på grund av ett fel i systemet som inte säkert kunde identifieras. Mätresultatens känslighet för referensvågfronten är stor medan ögats placering är av mindre betydelse.Publikationen registrerades 2006-11-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek