In English

Power regulation of a vertical axis wind turbine

Tobias Jungbark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-21.

CPL ID: 228873

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek