In English

State-space experimental-analytical dynamic substructuring using the transmission simulator

Maren Scheel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:91, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-21. Den ändrades senast 2016-03-24

CPL ID: 228869

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek