In English

A case study of a twelve-storey residential timber building - Design of structural system and control of human comfort due to oscillations

Sandra Watkinson ; Julia Folkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dynamic response, horizontal stabilization, timber, wind induced, Dynamic response, horizontal stabilization, timber, wind induced, acceleration, natural frequency.Publikationen registrerades 2015-12-21. Den ändrades senast 2016-02-17

CPL ID: 228792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek