In English

Analys, jämförelse och tillämpning av antropometriska databaser vid ergonomisk utvärdering av fordonsinteriörer

Analysis, comparison and application of anthropometrical databases in ergonomic evaluations of vehicle interior

Elisabeth Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek