In English

Pedestrian bridges of different materials - Comparison in terms of life cycle cost and life cycle assessment

DIMITRA DIMOPOULOU ; NINA KHOSHKHOO
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: life cycle assessment, LCA, life cycle cost, LCC, pedestrian bridge, fiber, reinforced polymer, steel, timberPublikationen registrerades 2015-12-15. Den ändrades senast 2015-12-15

CPL ID: 228302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek