In English

Comparison and Analysis of Three Approaches to Cell Suppression in Statistical Tables

Alfred Olsson ; Johan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-11. Den ändrades senast 2016-01-27

CPL ID: 227964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek