In English

An Implementation of the Branch-And-Price Algorithm Applied to Opportunistic Maintenance Planning

David Friberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-11.

CPL ID: 227960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek