In English

Structural assessment of concrete bridge deck slabs using FEM - Distribution of moments and shear forces

Waled Hasan ; Altaf Ashraf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FE-analysis, bridge deck slabs, parametric studiesPublikationen registrerades 2015-12-10. Den ändrades senast 2015-12-10

CPL ID: 227884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek