In English

Handhållet instrument till segelbåt. Utveckling av gränssnitt och form ur ett användbarhetsperspektiv

Handheld Instrument for Sailboats. Development of interface and shape with a usability perspective

Louise Wallentin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22772

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek