In English

Modeling and Optimization of a Vertical Shaft Impactor for Production of Artificial Sand

Simon Grunditz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-09. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 227717

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek