In English

Expansion of a folded thin-walled sheet metal structure using a novel approach to fluid structure interaction

Carl Onsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:77, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-12-08. Den ändrades senast 2015-12-08

CPL ID: 227606

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek