In English

Branschriktig Armeringsredovisning från 3D-modell ur Revit Structure 2015

Jonatan Levi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Revit Structure 2015, Reinforcement, Reinforcement Schedules, Dynamo, BIM Reinforcement, 3D ReinforcementPublikationen registrerades 2015-12-07. Den ändrades senast 2015-12-07

CPL ID: 227484

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek