In English

Strategic management competences of top leaders of Scandinavian contractors.

GEORGIOS PARDALIS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Scandinavia, top-level managers, competencies, questionnaires, interviews, future challengesPublikationen registrerades 2015-12-07. Den ändrades senast 2015-12-07

CPL ID: 227476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek