In English

Structural Behaviour of Prestressed Concrete Beams During Impact Loading - Evaluation of Concrete Material Models and Modelling ofPrestressed Concrete in LS-DYNA

Johan Fredberg ; Adam Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Prestressing, CDPM2, CSCM, Winfrith, Impact, Drop-weightPublikationen registrerades 2015-12-07. Den ändrades senast 2015-12-07

CPL ID: 227448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek