In English

Optimization of Optical Confinement and Analysis of Mode Behavior in GaInNAs Lasers

Liang Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 22670

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek