In English

Assessment of Metal Recycling in Remediation Projects. Application and Evaluation of a Cost-Benefit Analysis Method

ABIBAT ADEDIGBA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:120, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cost-Benefit Analysis, Långö -Köpmannebro, remediation, contaminated soil, benefit transfer, discount rate, Monte Carlo simulationPublikationen registrerades 2015-11-30. Den ändrades senast 2015-12-07

CPL ID: 226582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek