In English

Experimental Study of the hydrodynamics of a Lab-scale Chemical Looping Combustion System

Viktor Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-25. Den ändrades senast 2015-11-25

CPL ID: 226361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek