In English

Creating appropriate trust for autonomous vehicles

Fredrick Ekman ; Mikael Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-25. Den ändrades senast 2017-01-18

CPL ID: 226342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek