In English

FLEXIBEL RUMSANVÄNDNING OCH BRUKBARHET FÖR ALLA - Ändring och bevaring av Töcksfors missionskyrka

Flexible use of space and usability for everyone

Hannah Vennman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-25.

CPL ID: 226310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek