In English

Effect of ash on NH3-SCR in an integrated SCR-coated DPF for emission cleaning

Anastasia Theotoki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-24. Den ändrades senast 2015-11-24

CPL ID: 226189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek