In English

Fatigue Analysis of Hybrid Laser Welds in Steel Sandwich Bridge Decks

Linda Sandberg ; Amanda Palmkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel Sandwich Panel, Hybrid laser arc weld, Fatigue design, Effective notch stress method, Bridge deck