In English

Structural Modelling of Textile Reinforced Concrete (TRC) Sandwich Panels

Guðlaugur Már Guðmundsson ; Óskar Bragi Guðmundsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: TRC, textile reinforcement, carbon fibre, alkali resistant glass FE-modelling, FRP, sandwich panels, PCSP, bond slip, connectorPublikationen registrerades 2015-11-19. Den ändrades senast 2015-11-19

CPL ID: 225993

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek