In English

Chemical Systems Used in Specialty Cleaning Formulae; Understanding of Bulk Properties for Enhanced Chemical Paint Stripping

Hanna Andersson ; Sara Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Paint stripping, paint removal, emulsion, anionic surfactant, aromatic alcohol, co-surfactant, surface tension, conductivity, NMR, self-diffusionPublikationen registrerades 2015-11-19. Den ändrades senast 2015-11-19

CPL ID: 225957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek