In English

Suburban soil - Local food production networks in a peri-urban context

Klara Mörk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-18. Den ändrades senast 2015-11-18

CPL ID: 225929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek