In English

Characterization of properties for thermoplastic alternatives to glass and its use within automotive industry

Haniph Alinia Gerdroudbari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 40 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 163/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-11-17. Den ändrades senast 2015-11-17

CPL ID: 225875

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek