In English

Towards a methodology for consequential product sound design

Xiaojuan Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:72A, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: consequential product sound design, sound quality, technical acoustics, sound sketch, jury group evaluationPublikationen registrerades 2015-11-17. Den ändrades senast 2015-11-17

CPL ID: 225836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek