In English

Estimation of correction factors of railway-induced ground-borne noise from tunnels through rock covered by soil

Marcus Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015:139, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ground-borne noise, structure-borne noise, re-radiated noise, wave propagation in groundPublikationen registrerades 2015-11-17. Den ändrades senast 2015-11-17

CPL ID: 225835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek