In English

A review of pyrolysis of bark towards bio-oil

Fredrik Lövhall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-11-16. Den ändrades senast 2015-11-16

CPL ID: 225792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek